COVID-19/Corona situationen opdatering pr. 16. marts 2020

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Kære klub

Vi går nu ind i en ny dagligdag, hvor de faste aktiviteter er blevet begrænset af myndighedernes strategi, hvor de fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og institutioner er lukkede.

I det lys har Danmarks Skiforbund besluttet at aflyse alle arrangementer resten af marts måned – med mulighed for forlængelse. Det gælder Danmarks Mesterskaber, kurser, møder, seminar etc.

Vi anbefaler samtidig vores medlemsklubber at gøre det samme. Danmarks Skiforbund vil løbende holde jer opdateret med seneste nyt indenfor idrættens verden.

Vi kan oplyse at følgende arrangementer under Danmarks Skiforbund er aflyste:

  • Alpin DM, som skulle have været afholdt i Trysil den 25. – 28. marts er aflyst.
  • Freestyleski og Snowboard DM som skulle have været afholdt i påsken i Avoriaz er aflyst.
  • Den danske alpine FIS konkurrence som skulle have været afholdt i Val d’Isère den 7. – 11. april er aflyst.
  • Den Danske skiskole aflyser alle kurser indtil, i første omgang d. 29. marts 2020, heriblandt det kursus som skulle have været afholdt i Hintertux i uge 19.
  • Danmarks Skiforbunds bestyrelsesseminar som skulle have været afholdt 13. – 15. marts er blevet udskudt og vil blive afholdt på et andet tidspunkt.

COVID-19/Corona situationen, og Danmarks Skiforbund anbefalinger og beslutning
Regeringen og myndighederne fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

Vi anbefaler samtidig vores medlemsklubber at gøre det samme.

Mange klubber er fortsat afviklere af klubaktiviteter, herunder klubture, ugentlige træning, møder, seminar osv. Det er Danmarks Skiforbund holdning, at der nu foreligger en så alvorlig situation, at vi anbefaler en aflysning af disse arrangementer.

Vi anbefaler alle klubbernes medlemmer at følge myndighedernes anvisninger omhyggeligt. Det gælder særligt i forhold til udlandsrejser.

Vi anbefaler ligeledes at atleter som træner i udlandet at disse afbryder deres igangværende træningsaktiviteter. Skulle træningen være i et af de lande som af Udenrigsministeriet er identificeret som RØD, anbefales at følge Udenrigsministeriets anvisninger om karantæne.

Ligeledes vil Danmarks Skiforbund følge, og formidle Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og retningslinjer.

Danmarks Skiforbund ønsker ikke at tage nogen unødige risici og går ud fra, at klubber og medlemmer anlægger samme tilgang til udfordringerne. Vi beder jer ligeledes om at holde jer opdateret omkring jeres kommunes råd og vejledninger. Mange kommuner har skærpet anbefalingerne og har bedt foreninger om, at aflyse deres aktiviteter og lukke for adgang til klublokalerne.

Danmarks Skiforbunds sekretariat er lukket. Medarbejderne arbejder hjemmefra og vil i det omfang det er muligt fortsætte med sædvanlig betjening af klubbernes forespørgsler. Sekretariatet kan kontaktes via https://skiforbund.dk/de-ansatte/ 

Klubbers generalforsamling
Står klubben for snart at skulle afholde generalforsamling, så har DIF udsendt nedenstående vejledning.

DIF opfordrer til, at indendørs, større forsamlinger udsættes, så længe myndighederne fraråder at mødes i større forsamlinger  – dette gælder også generalforsamlinger
Myndighederne har indstillet alle indendørs fritidsaktiviteter fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbig to uger og har forbudt alle indendørs forsamlinger med mere end 100 deltagere med virkning fra på mandag den 16. marts og foreløbig to uger frem.

DIF bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DIF´s generelle opfordring, at også større generalforsamlinger udsættes, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Hvad sker der, hvis I udsætter en generalforsamling?

Hvis en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:

  1. Bestyrelsen som forretningsministerium

Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.

Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.

Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne – heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

  1. Regnskab

Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.

Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.

2. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt

Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes.  Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette