Brev til skiklubformændene fra Danmarks Skiforbunds formand Anna Harboe Falkenberg om coronahjælpepakke

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

 

 

Brøndby, 17. december 2021

 

Kære skiklub formand,

Vi står på tærsklen til en ny sæson, men hvordan den kommer til at spænde af, har vi på nuværende tidspunkt vanskeligt ved at forudsige.

Foreningslivet, ligesom resten af samfundet har været hårdt ramt af corona.

Medlemstilbagegang, økonomiske problemer og generelt vanskeligt ved at få fart på aktiviteterne.

Det er fællesnævnere for hele idrætsområdet.

Helt særligt udfordret har det været for os, da mulighederne for at dyrke vores idræt i 2021 var begrænset på grund af rejserestriktionerne.

I klubberne blev der i sæson 2020/21 kæmpet med alt, hvad vi havde, for at skabe nationale aktiviteter. Der blev trukket spor, afviklet samlinger, lavet konkurrencer etc. – meget imponerende.

Mange klubber er presset på medlemmer og frivillige, og den samlede økonomi.

Danmarks Skiforbunds bestyrelse har, for at styrke mulighed for rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen, besluttet at etablere to corona hjælpepakker til alle skiklubber.

  • En økonomisk corona hjælpepakke til alle skiklubber på samlet 405.000 kr.
  • En corona ansøgningspulje 2022 på 150.000 kr.

Pulje 1 vil blive udbetalt sammen med den generelle kontingentopkrævning, og vil være en modregning i kontingentet på 75%. Pulje 2, ansøgningspuljen, vil blive åbnet til ansøgning medio januar 2022.

Samtidig har Danmarks Skiforbund taget initiativ til et samarbejde med Danmarks Ishockey Union, Dansk Skøjte Union, Dansk Curling Forbund og Danmarks Idrætsforbund omkring en vintersportskampagne.

Tanken er at skabe synlighed omkring, at man kan gå til vintersport i Danmark. Sammen har vi flere ressourcer end hver især.

Startskuddet bliver vinter OL med aktiviteter på Copenhill (ski, snowboard, skiskydning) og en nærliggende skøjtebane til ishockey, skøjt og curling. DR kommer til at sende fra Copenhill alle dage under OL.

Derefter er tanken at der skabes øget opmærksomhed om klubber rundt om i landet, for at man kan prøve at stå på ski, spille ishockey mm.

Vi hjælper med en synlighedskampagne i medierne, som linker til et fælles kampagnesite, hvor man kan se hvor og hvornår man kan prøve de enkelte sportsgrene.

Her har vi brug for jer klubber. Vi håber meget, at I vil være med til det her initiativ. Udviklingen er i fuld gang og vi vender tilbage lige efter nytår med mere information omkring det praktiske og hvordan vi kan arbejde sammen omkring kampagnen.

Bestyrelsen håber ved ovenstående, at vi sammen kan få fart på udviklingen af skisporten, skabe et større fællesskab og sikre at vi, på trods af corona, kan hjælpe med at skabe øget værdi i klubben for eksisterende medlemmer, men også få flere passionerede ski- & snowbordløbere til at melde sig ind i en skiklub.

Med håb om at ovenstående hjælpepakke og initiativer vil skabe et endnu stærkere og større passioneret fællesskab, ser jeg og bestyrelsen frem til en sæson hvor vi igen står sammen om at udvikle skisporten.

Med venlig hilsen og god jul

 

Anna Harboe Falkenberg Danmarks Skiforbund Formand