Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. september kl. 19.30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Generel info, Nyheder

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. september kl. 19.30

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Af hensyn til Covid-19 forholdsregler kan hver skiklub maksimalt tilmelde 2 deltagere (bestyrelsesmedlemmer undtaget)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Fremsendes senere

  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Fremsendes senere

  1. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år

Fremsendes senere

  1. Behandling af indkomne forslag

Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 16. september

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg til bestyrelsen er:

Rune Methling (AaS)

Kim Skov Jensen (SH)

Peter Löwenstein (KS)

  1. Valg af revisor og revisor suppleant
  2. Eventuelt