Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. september kl. 19.30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Nyheder

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. september kl. 19.30

 

Bemærk ændret sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Af hensyn til Covid-19 forholdsregler kan hver skiklub maksimalt tilmelde 2 deltagere (bestyrelsesmedlemmer undtaget)

 

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Vedhæftet

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Vedhæftet

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Vedhæftet

5. Behandling af indkomne forslagBestyrelsen foreslår ændringer i vedtægter. Se vedhæftede

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Rune Methling (AaS), genopstiller ikke
Kim Skov Jensen (SH), genopstiller
Peter Löwenstein (KS), genopstiller
Mette Lund, suppleant (KS), genopstiller ikke som suppleant
SH forventer at indstille Søren Witt Andersen til bestyrelsespost/suppleant post
AaS forventer at indstille endnu unavngiven kandidat til bestyrelsespost/suppleant post
Hvis vedtægtsændringsforslag punkt 5 godkendes, da følgende dagsorden punkt 6:

a. Valg af formand
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant
Bestyrelsen foreslår valg af Albjerg Statsautoriseret Revisorselskab, Ringager 4C, 2605 Brøndby (ved Palle Kubach)

8. Eventuel

Bilag:

AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2019-2020 (final)

AKD budget og kontingent 2020-21 til godkendelse på generalforsamlingen 060920

Regnskab AKD 2020200929

_AKD_vedtægter_ forslag_til_ændringer_ver1