Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. september kl. 19.30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV.

Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremsendes senere

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremsendes senere

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Fremsendes senere

5. Behandling af indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 9. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Ole Mathiassen (AaS)
Michael Hanghøj (SH)

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt