Ekstraordinær pulje til sommertiltag i idrætsforeningerne

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne, Generel info, Nyheder

Ekstraordinær pulje til sommertiltag i idrætsforeningerne

Står din forening og mangler økonomisk hjælp til at sætte gang i nye sommertiltag, til at byde nye aktive og frivillige velkommen eller til at række ud til de medlemmer, der holder en rigeligt lang corona-pause? Så er Sommerpuljen noget for dig.

AF: LARS HESTBECH
Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Der er hele 41 millioner kroner i puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen.

Vi ved godt, at sommerferien allerede er begyndt, og derfor bliver ansøgninger behandlet og besvarende løbende, i takt med at de tikker ind til foreningspuljens sekretariat. Puljen er allerede åben, og lukker igen for ansøgninger den 23. august. Men som skrevet bliver ansøgningerne behandlet, så snart de er blevet afsendt, og på grund af det korte tidsperspektiv bliver der sat turbo på behandlingstiden.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Herudover er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støtte idrætsforeninger. Det kunne f.eks. dreje sig om støtte til:

Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
Tilbud om prøvemedlemsskaber i op til tre måneder.
Rekruttere, fastholdelse og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart og udstyr til opstart af nye hold.
Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).

Ansøgte projekter skal afvikles hurtigst muligt efter en eventuel bevilling.

Bevillinger fra Sommerpuljen vil primært være i beløbsstørrelser indtil 50.000 kr., men Sommerpuljen kan i særlige tilfælde lave større bevillinger.

Sommerpuljen kan ikke ansøges om støtte til afsluttede aktiviteter og projekter eller til konkrete udgifter og aktiviteter, som modtager økonomisk støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Sommerpuljen følger retningslinjerne for DIF og DGI’s foreningspulje med disse undtagelser:

Sommerpuljen kan godt ansøges om kontingentdækning i form af prøvemedlemsskaber til nye medlemmer i op til tre måneder.
Sommerpuljen kan godt ansøges af foreninger, der har indsendt en anden ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje eller modtaget bevilling fra DIF og DGI’s foreningspulje, som endnu ikke afsluttet med tro- og love-erklæring eller regnskab.

Se nærmere om Sommerpuljen på side 10 i disse retningslinjer

Ansøgningsproceduren for Sommerpuljen finder ligesom DIF og DGI’s foreningspulje sted via Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dk

Pengene til Sommerpuljen kommer fra Erhvervsministeriet og er en del af den sommerpakke, som et bredt udsnit af folketingets partier vedtog i juni.