GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten)

Date & Time

juni 4, 2019 - juni 4, 2019 06:00 PM

Ganløse Ski-Klub

-indbyder hermed medlemmer af skiklubber og klubløse til deltagelse i GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten)

Tirsdag, den 4. juni 2019

Mødetid: kl. 18.30 Start: kl. 19.00

Mødested: Slangerup Vest – Drej til højre i lyskrydset mod Hillerød fra Frederikssundsvej (når man kommer fra Slangerup) – i rundkørslen – tag 3. vej, en lille sidevej mærket med blå GSK-flag.

Stafetten afvikles på cykelstier med god asfalt – med tydelige markeringer for vejvalg og vendepunkter.

RUTER:
Hvert hold gennemfører 5 ture – fordelt således – ca. angivelser:

1. tur 4.4 km 4. tur 4.4 km
2. tur 7.6 km 5. tur 7.6 km.
3. tur 6.2 km

BØRNERUTE: En speciel kortere rute på ca. 1 eller 2 km! – KUN på opfordring!

Et hold kan bestå af 2 – 5 løbere, hvor man skiftes til at løbe de forskellige ture.
Alle hold kan i øvrigt sammensættes på tværs af alder, køn og klub – dog kun klubvis tilmelding. Løbere uden klubtilhørsforhold er dog også velkomne – tilmeld dig blot sammen med en rulleski-ven.

N.B. – Der løbes i fri teknik, dvs. klassisk eller skøjt og på eget ansvar.
HJELM SKAL anvendes – beskyttende briller anbefales.
RULLESKØJTER kan anvendes i stedet for RULLESKI.

Startafgift: Kr. 150,00 pr. hold

Klubvis betaling til konto nr. 1551 – 717 9715 (Ganløse Ski-Klub).

Præmier: Samtlige hold + officials præmieres med IS-LAGKAGER !!!

Stævneleder: Minna Riis

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding af hold:
Søndag den 2. juni 2019, kl. 22.00

Minna Riis – e-mail: minna_riis@hotmail.com
(Tlf. 4818 7513, mobil 2163 4513) – evt. SMS

På gensyn til en ny, sjov GSK-dag!

Ganløse Ski-Klub -indbyder hermed medlemmer af skiklubber og klubløse til deltagelse i GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten) Tirsdag, den 4. juni 2019 Mødetid: kl. 18.30 Start: kl. 19.00 Mødested: Slangerup Vest – Drej til højre i lyskrydset mod Hillerød fra Frederikssundsvej (når man kommer fra Slangerup) – i rundkørslen – tag 3. vej, en lille sidevej mærket med blå…