Generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) 2023

Date & Time

september 25, 2023 - september 25, 2023 09:25 AM - 09:25 AM

Save event to calendar

Indkaldelse til generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Tid: mandag den 25. september 2023 kl. 18.30
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby + virtuelt

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
  – På valg efter en 2-årig periode er Ole Mathiassen, Ole genopstiller
  – På valg efter en 2-årig periode er Kim Skov Jensen, Kim genopstiller ikke
  – Der kan evt. vælges et ekstra medlem, da generalforsamlingen ikke valgte et nyt medlem efter Peter Løwenstein udtrådte i starten af 2021
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  – Tidligere suppleant Carsten Wexel indtrådte i bestyrelsen da Søren Witt udtrådte i sidste del af 2022
 9. Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
  – Ingen på valg da Kristian Lyhne Damgaard blev valgt for 2 år i 2022
 10. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
  – Ingen på valg da Jesper Aaris Nielsen og Kristian Richardt blev valgt for 2 år i 2022
 11. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år)
  – På valg er Kasper Nyholm, Kasper genopstiller
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab og budget/kontingentforslag udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen på mail til mh@management-company.dk samt ls@skiforbund.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt samtidig med dagsordenen.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes man melde en eventuel fysisk deltagelse tilbage til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk senest den 18. september 2023.

Hent dagsorden her: Indkaldelse til generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 25.09.2023

Indkaldelse til generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) Tid: mandag den 25. september 2023 kl. 18.30 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby + virtuelt Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af…