Generalforsamling Alpin Kraftcenter Danmark

Location

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Date & Time

august 9, 2022 - august 9, 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

 

Tid: Tirsdag den 9. august 2022 kl. 18.30
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
 10. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
 11. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab og budget/kontingentforslag udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt samtidig med dagsordenen.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes man melde en eventuel deltagelse tilbage til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk senest den 4. august.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)   Tid: Tirsdag den 9. august 2022 kl. 18.30 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent…