Ganløse Ski Klub GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten)

Date & Time

juni 6, 2023 06:30 PM

Ganløse Ski Klub

indbyder hermed medlemmer af skiklubber og klubløse til deltagelse i

GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten)

Tirsdag, den 6. juni 2023

Mødetid:  kl. 18.30                   Start: kl. 19.00

Mødested: Slangerup Vest (start v. Frederiksborgvej 1, Slangerup). Drej til højre i lyskrydset mod Hillerød, (når man kommer ad Hørup Skovvej fra Slangerup) – i rundkørslen – tag 3. vej, – en lille sidevej mærket med blå GSK-flag.

GPS: Søg efter Hørup Juletræer.

Stafetten afvikles på cykelstier med god asfalt – med tydelige markeringer for vejvalg og vendepunkter.

RUTER:

Hvert hold gennemfører 5 ture – fordelt således – ca. angivelser:

1. tur 4.4 km 4. tur 4.4 km
2. tur 7.6 km 5. tur 7.6 km.
3. tur 6.2 km

Et hold kan bestå af 2 – 5 løbere, hvor man skiftes til at løbe de forskellige ture.

Alle hold kan i øvrigt sammensættes på tværs af alder, køn og klub – klubvis tilmelding (evt. pr. hold). Løbere uden klubtilhørsforhold er dog også velkomne –  tilmeld dig blot sammen med en rulleski-ven.

N.B. – Der løbes i fri teknik, dvs. klassisk eller skøjt og på eget ansvar.

HJELM SKAL anvendes – beskyttende BRILLER anbefales.

RULLESKØJTER kan anvendes i stedet for RULLESKI.

Startafgift:     Kr. 150,00 pr. hold

Betaling til konto nr. 1551 – 717 9715 (Ganløse Ski-Klub)  – eller MobilePay til 23 61 45 13 (Minna Riis).

N.B. Holte Ski & Københavns Skiklub betaler gebyr for medlemme

Præmier:      Samtlige hold + officials præmieres med IS-LAGKAGER !!!

Stævneleder:  Minna Riis

Tilmelding:  Sidste frist for tilmelding af HOLD:
Søndag den 4. juni 2023, kl. 22.00

Minna Riis – e-mail:  minna_riis@hotmail.com
(Tlf. 4818 7513, mobil 2163 4513) – evt. SMS

På gensyn til en ny, sjov GSK-dag!

Ganløse Ski Klub indbyder hermed medlemmer af skiklubber og klubløse til deltagelse i GSK-STAFET (Is-lagkage-stafetten) Tirsdag, den 6. juni 2023 Mødetid:  kl. 18.30                   Start: kl. 19.00 Mødested: Slangerup Vest (start v. Frederiksborgvej 1, Slangerup). Drej til højre i lyskrydset mod Hillerød, (når man kommer ad Hørup Skovvej fra Slangerup) – i rundkørslen – tag 3….