Ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter 1/2 2024 kl. 18.00 Idrættens Hus

Location

Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby

Date & Time

februar 1, 2024 - februar 1, 2024 06:00 PM

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark

Der indkaldes hermed med til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark.

Tidspunkt: 1. februar 2024, kl. 18.00:
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Mødelokale Kurt Nielsen.

Der vil også være mulighed for virtuel deltagelse via nedenstående link. De stemmeberettigede skal dog være fysisk til stede.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJjYTU3MDItZmRmYS00MTI5LWIwNjMtNjUxOGVjNTQ0ZGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%22dbaf102c-000d-42fb-9f2c-e0ae0cea96c2%22%7d

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af formand
  3. Eventuelt

Stemmefordeling:
Holte har 1 stemme.
Københavns Skiklub har 2 stemmer.
Århus SkiKlub har 2 stemmer.
Skiklubben Hareskoven har 3 stemmer.
DSkiF’s repræsentant har 1 stemme.

Af hensyn til bestilling af mødeforplejning bedes I give Lene Svanebjerg besked på mail ls@skiforbund.dk senest den 30. januar 2024.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alpin Kraftcenter Danmark

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 01.02.2024

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark Der indkaldes hermed med til ekstraordinær generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark. Tidspunkt: 1. februar 2024, kl. 18.00: Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Mødelokale Kurt Nielsen. Der vil også være mulighed for virtuel deltagelse via nedenstående link. De stemmeberettigede skal dog være fysisk til stede….