De Alpine Forbundsmesterskaber i Trysil

Date & Time

marts 20, 2024 - marts 22, 2024

Indbydelse til de åbne alpine Forbundsmesterskaber på Trysil, uge 13, fra d. 20. marts til 22. marts 2024

Der indbydes herved til de Alpine Danmark- og Forbundsmesterskaber 2024 på Trysil i uge 12.

Holdledermøde og udlevering af startnumre:

Foregår dagen før de enkelte konkurrencer tid og sted vil fremgå af tidsplan der udsendes senest 1-2 uge før første konkurrence. Eftertilmeldinger, som senest kan ske ved holdledermødets start (for begge konkurrencer), vil få tildelt numre bagerst i pågældende startgruppe, såfremt der er ledige numre, ellers vil startnummer tildeles bagerst i konkurrencen. Alle numre udleveres til holdledere på mødet. Der kan som udgangspunkt ikke uddeles startnumre til selve løbet

Der er inden konkurrencerne (hjemmefra) etableret et bane-/organisationsteam, som er ansvarlige at hjælpe banesætterne med at sætte baner, være portvagter, vedligeholde banerne under konkurrencerne og at tage banerne ned. Denne gruppe indkaldes til møde om onsdagen, så opgavefordelingen er klar i god tid.

Aftaler om forløbere indgås på holdledermødet.

Aldersklasser (1. juli – 30. juni):

Alder 2023/24 Klassebetegnelse  Klassebetegnelse Fødselsår sæson 23/25
U 8 år Piger 8 Drenge 8 2017 eller senere
U10 år Piger 10 Drenge 10 2015 -2014
U12 år Piger U12 Drenge U12 2013 – 2012
U14 år/K1 Piger U14 Drenge U14 2011 – 2010
U16 år/K2 Piger U16 Drenge U16 2009 – 2008
U18 år/J1 Junior Piger U18 Junior Drenge U18 2007 – 2006
U21 år/J2 Junior Piger U21 Junior Drenge U21 2005 – 2003
22-30 år Senior Damer Senior Herrer 2001 – 1993
31 år + Veteran Damer 31+ 1993 eller tidligere
31 – 45 år Veteran Herrer 31+ 1993 – 1979
46 år + Veteran Herrer 46+ 1978 eller tidligere

 

Tilmelding til konkurrencerne:

Tilmelding til DM/FIS-NC sker som ved almindelige FIS-løb.

Tilmelding til Forbundsmesterskaberne skal ske klubvis via udsendte tilmeldingsskema.

Pris for seniorer og veteraner (FM):                                   DKK 240,- (Storslalom og slalom)

Pris for seniorer og veteraner (FM):                                   DKK 280,- (Super-G)

Danmarks Skiforbund yder tilskud til startgebyret for ungdommen. Priserne er herefter for alle løbere på 20 år og derunder:

Pris for juniorer (FM):                                                        DKK 120,- (Storslalom og slalom)

Pris for juniorer (FM):                                                        DKK 140,- (Super-G)

Tidsfristen for rettidig tilmelding er 23. marts 2024. Framelding inden tilmeldingsfristens udløb er gratis. Framelding og efter tilmelding efter fristens udløb koster kr. 50 og kan kun foretages for hele konkurrencen. Tilmeldingsarkene sendes til Søren Bank: sb@hareski.dk Husk at udfylde LøberID, som kan findes på resultatlister fra tidligere konkurrencer.

Deltagere der løber begge discipliner der indgår i AC, deltager automatisk også heri.

Program:

Torsdag d. 20. marts             SG                 (oplyses senere)

Fredag d. 21. marts:              SG                 (oplyses senere)

Lørdag d. 22. marts               SL                  (oplyses senere)

Lørdag d. 22. marts               PL                  (oplyses senere) (Aften konkurrence)

Præmieoverrækkelse for de enkelte konkurrencer foregår om eftermiddagen efter konkurrencernes afholdelse.

Bestilling af indkvartering, liftkort og træning

Det er muligt at booke direkte www.skistar.com eller tage kontakt til info@skisportdanmark.dk, som kan sætte jer i kontakt med klubber der allerede har en tur, som I evt. kan købe/booke jer ind på.

Gruppebestillinger (klubvis) af liftkort kan gøres via info@skisportdanmark.dk min.14 dage før – hvor der gives en grupperabat. Bestillingen skal indeholde oplysninger om fornavn, efternavn, fødselsdato, mobil, e-mail, startdato (første dag på ski), slutdato (sidste dag på ski) – derudover oplysning om klub, faktura-adresse og e-mail for den samlede gruppebestilling for klubben. Disse oplysninger deles med SkiStar og turlederne fra klubberne. Individuelle bestillinger gøres direkte ved www.skistar.com

Træningsbaner:

Bestilles hos Nicolai Østerbye Madsen: nicolai.madsen.dk@gmail.com

Sæsonkort kan bestilles klubvis via Carsten Wexel: crw@hareski.dk

Det er til enhver tid klubledernes ansvar at holde sig orienteret om programændringer.

Særlige regler:

Alle deltagere skal bære hjelm under konkurrencerne, i Super-G/SG skal hjelmen være med hårde øre, dette anbefales også i storslalom/GS, særligt for rutinerede løbere der kører med stor fart. I slalom for U14 (12 år) og ældre skal der enten køres med SL-bøjle på hjelmen eller med tandbeskytter.

Det anbefales at køre med rygskjold til konkurrencerne

I Super-G/SG skal der køres på egnede ski, dvs. at fx. SL-ski ikke må bruges. Juryen forbeholder sig retten til at nægte løbere, hvis skimæssige evner eller udstyr ikke egner sig til disciplinen, at stille til start. Derudover er det obligatorisk at deltage i SG-træningen forud for konkurrencen.

[Regler vedhæftes som dokument]

Kontakter:

Løbsleder,

Banebestilling, Nicolai Ø. Madsen: nicolai.madsen.dk@gmail.com

Lift- og sæsonkort (bestilles klubvis), Carsten Wexel: crw@hareski.dk

Tilmeldinger (klubvis) og løbssekretariat, Søren Bank: sb@hareski.dk

Hytte/lejlighedsbookning sammen med andre klubber: info@skisportdanmark.dk

 

Indbydelse til de åbne alpine Forbundsmesterskaber på Trysil, uge 13, fra d. 20. marts til 22. marts 2024 Der indbydes herved til de Alpine Danmark- og Forbundsmesterskaber 2024 på Trysil i uge 12. Holdledermøde og udlevering af startnumre: Foregår dagen før de enkelte konkurrencer tid og sted vil fremgå af tidsplan der udsendes senest 1-2…