Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. september kl. 19.00

Location

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Date & Time

september 25, 2018 - september 25, 2018

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. september kl. 19.00

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremsendes senere

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremsendes senere

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget (vedhæftet) inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Fremsendes senere

5. Behandling af indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 11. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Kim Skov Jensen (SH)
Mette Lund (KS)
Jørgen Jørgensen (HIS)

Dertil skal der vælges en bestyrelsesrepræsentant til ledig bestyrelsespost, der lige nu varetages af suppleant Rune Methling (AaS).

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt

Bilag:
Dagsorden AKD GF18
AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2017-18
AKD regnskab 2017-18
Budget 2018-19 generalforsamlingspræsentation
AKD vedtægter

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. september kl. 19.00 Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Fremsendes senere 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne…