Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. september kl. 19.30

Location

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Date & Time

september 29, 2021 - september 29, 2021 07:30 PM

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. september kl. 19.30

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bilag 1 AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2020-2021 ver 1

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Bilag 2 Årsrapport 2020 AKD-underskrevet

Bilag 3 Revisionsprotokollat 2020 AKD-underskrevet

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Bilag 4 AKD budget og kontingent 2021-22 til godkendelse på generalforsamlingen 290921

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 17. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
6a. valg af formand:
Formand Michael Hanghøj (SH) er ikke på valg i 2021
6b. valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole Mathiassen (AaS) er på valg
Kim Skov Jensen (SH) er på valg
6c. valg af suppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. september kl. 19.30 Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bilag 1 AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2020-2021 ver 1 3. Forelæggelse af regnskab…