Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. september kl. 19.30

Location

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Date & Time

september 23, 2019 - september 23, 2019 07:30 PM

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. september kl. 19.30

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV.

Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremsendes senere

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremsendes senere

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Fremsendes senere

5. Behandling af indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 9. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Ole Mathiassen (AaS)
Michael Hanghøj (SH)

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt

Bilag:

Dagsorden AKD GF 2019

AKD beretning 2019

88400 EKS 2019_16092019

Budget 2019-20 generalforsamlingspræsentation

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. september kl. 19.30 Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV. Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Fremsendes senere 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år…