DSC_0853

Danmarks Skiforbunds Repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 27. maj kl. 13.00, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Indkaldelse og dagsorden vil blive sendt ud til klubberne.

Detaljerede spørgsmål:
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk). Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante dagsordenspunkter.

Læs mere her