AKD Trysil

AKD afholder ekstraordinær generalforsamling den 30. januar kl. 20 i Odense Congres Center, Ørbækvej.

Generalforsamlingen skal behandle forslag til ændringer i foreningens vedtægter.

Dagsorden:

1) valg af dirigent og referent

2) Behandling af forslag til vedtægtsændringer

3) evt.

Bilag:

Vedtægter-fra-generalforsamling-for-Alpint-Kraftcenter-Danmark-afholdt-30-august-2016-final-underskrevet

Forslag til nye vedtægter AKD (clean version)

Forslag til vedtægtsændringer AKD (track changes)