frise-stor-storslalom1

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. september kl. 19.00

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Gerne tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk af hensyn til forplejning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremsendes senere

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremsendes senere

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget (vedhæftet) inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Fremsendes senere

5. Behandling af indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 11. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Kim Skov Jensen (SH)
Mette Lund (KS)
Jørgen Jørgensen (HIS)
Dertil skal der vælges en bestyrelsesrepræsentant til ledig bestyrelsespost, der lige nu varetages af suppleant Rune Methling (AaS).

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt