Status på arbejdet med styrkelsen af kraftcentrene

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: Alpin, Langrend, Nyheder

Som udmeldt i efteråret 2023 er der fra Danmarks Skiforbunds bestyrelse igangsat et arbejde med at finde en vej til øget support til de nedsatte kraftcentre.

Arbejdet er godt undervejs, men endnu ikke tilendebragt. Der er afviklet møder med klubber, kraftcentre og interessenter i miljøet, og her har vi fået værdifuldt input. Vi forventer at kunne involvere interesserede yderligere i vores arbejde i løbet af april måned 2024.

Under alpin DM 2024 vil Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmedlem Erling Veidal, og Kenneth Bøggild fra sekretariatet være til stede, og vil kunne give en status på arbejdet.