Hvad betyder det for klubben?

Forudsætningen at afholde aktiviteter er, at klubben sikrer, at rammerne er på plads. En grundig forberedelse gør opstarten lettere – især under de anderledes forhold, I nu skal starte op under:
• Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges.
• Første skridt er, at bestyrelsen mødes og aftaler, hvordan jeres forening åbner.
• Andet skridt er, at I klæder jeres trænere på til at kunne varetage åbningen.
• Kommunikation til jeres medlemmer – hvad er planen?

I bør som klub skabe nogle rammer der overholder de gældende regler og samtidigt gør det trygt og sikkert for medlemmet at deltage i aktiviteten. Derudover bør I sikre at jeres instruktører/trænere ikke udsættes for smitterisiko og er informeret om klubbens procedurer.

Grundreglerne for forebyggelse af smittespredning bør efterleves:
1. Bliv hjemme hvis du har symptomer eller føler dig lidt sløj.
2. Hygiejne med ekstra fokus på håndhygiejne. Hosteetikette og kontaktpunkter.
3. Reducer kontakten, hav fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige punkter intensiveres

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit eller vådservietter, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og flydende sæbe. Der bør altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%)
tilgængeligt. Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. Man bør holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vi anbefaler, at skiklubberne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det handler fx om at holde 1-2 meters afstand til andre, samt forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 50 personer. Afstandskravet på 2 meter under fysisk aktivitet og reglerne for god håndhygiejne er fortsat gældende. Det samme gælder reglen om at blive hjemme, hvis man er i tvivl om, at man er syg. Vær opmærksom på risikoen for kontaktsmitte.

  • Klubhuse kan benyttes.
  • I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.
  • Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan benyttes.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske én gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet.

Klubben bør – ud fra sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger – fastlægges særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar af- stand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper, jf. ovenfor, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte træningsforløb på én gang, idet hver gruppe skal betragtes som et selvstændigt arrangement. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre foreninger bør fast- lægge det for det konkrete udendørsareal.

Skulle det ske, at der opstår smitte i klubben bør  klubben have en handleplan klar. Skiforbundet har lavet en bredskabsplan for COVID-19 smitte som I er velkomne til at tilpasse til jeres klub.

Læs mere i den opdaterede vejledning  COVID-19 opdatering 26. oktober 2020