Idrættens forsikringer

Siden 2005 har DIF og DGI haft en kollektiv forsikringsaftale med Tryg: Tryg Idræt. Det betyder, at alle der er medlem af en skiklub og deltager i klubbens forskellige aktiviteter vil være dækket af Idrætsforsikringen. Når I skal på klubtur, bør klubben medbringe policenummer og data på rejseforsikringen.

Alle DIF’s specialforbund og medlemsforeninger er automatisk dækket af nogle fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg.

På hjemmesiden www.idraettensforsikringer.dk kan du læse om de forskellige forsikringer og se, hvad de dækker. Og hvis du skal anmelde en skade, er det også via hjemmesiden, at du kan gøre dette. Her finder du også forsirkingskort, faktablade m.m.

Print Forsikringskortet og tag det med på klubbens ture.  Linket til PDF-en er nederst på siden.

Er skaden sket:
Kontakt ALTID Tryg alarm ved en skade.

Aftale omkring behandling må aldrig iværksættes inden Tryg er kontaktet, konsekvensen kan blive, at man selv kommer til at hænge på regningen, hvis det sker alligevel. Kontaktinfo står også på det forsikringskort fra TRYG som man skal medbringe på klubturen.

TRYG ALARM:
+45 44 20 26 76
udland.skade@tryg.dk

Fælles forsikringer

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.
De 5 forsikringer er:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge! I bør derfor opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.

Har din forening brug for flere forsikringer?

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Foreningens egne forsikringsbehov

De forsikringer, som ikke er omfattet af den kollektive aftale (fælles forsikringer), har hver forening selv ansvaret for at tegne.

Foreningens egne forsikringer kan eksempelvis være: