Ønsker man at oprette en helt ny klub skal man afholde en stiftende generalforsamling hvor klubbens bestyrelse vælges og klubbens vedtægter vedtages. Er klubben ikke stiftet med vedtægter endnu, så hjælper vi gerne med dette. Skriv til klub@skiforbund.dk

Når klubben er stiftet kan man søge om godkendelse i folkeoplysningsudvalget i den kommune klubben er hjemhørende i. Som godkendt klub kan man i hjemkommunen søge om lokaler, lokaletilskud mm. Det varierer meget kommune fra kommune hvad der gives tilskud til samt hvad der gives i tilskud. Kontakt derfor din klubs hjemkommune.

Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellige fra kommune til kommune for mere information.

Lov om støtte til folkeoplysning hører under Kulturministeriet. Læs mere her…

Bilag:

Standardvedtægter (pdf)

Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter (pdf)