Ny stor undersøgelse viser frivilligheden i opbrud

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder

Danmarks Idrætsforbund og DGI lancerer på mandag en stor frivillighedsundersøgelse foretaget blandt både foreninger og danskerne. Tag forskud på resultaterne her.

Frivilligheden fylder alt i både forbund og foreninger. Derfor er det et område, som DIF i samarbejde med DGI kommer til at arbejde tæt sammen om de kommende år i Bevæg dig for livet.

For at blive klogere på temaer og indsatser er der blevet foretaget to store undersøgelser af henholdsvis foreningernes og danskernes syn på frivilligheden, og de resultater er vi nu klar til at dele med jer som de første – med mulighed for at få uddybet på et webinar.

Frivillighed under opbrud

På positivsiden er danskernes syn på frivillighed helt i top. 86 procent har et positivt syn på frivillighed, og 87 procent ser idrætsforeninger som vigtige for lokalsamfundet. Samtidig er idrætten fortsat det område, hvor flest danskere er frivillige, og rigtig mange blandt særligt den yngre målgruppe vil gerne bidrage til frivilligt arbejde.
Samtidig peger både foreningernes svar og danskernes svar på en frivillighed i opbrud. Mange foreninger oplever udfordringer med at rekruttere frivillige til de tungere poster i bestyrelsen eller som trænere og instruktører. Det flugter med særligt de unges ønsker om, at de frivillige opgaver skal være drevet af meningsfuldhed og meget gerne med afgrænsede opgaver både i omfang og tidsspænd.

Fakta om undersøgelsen:
Undersøgelsen består af to delundersøgelser. En foreningsundersøgelse besvaret af 2850 foreningsformænd hos DIF og DGI, og en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion besvaret af 5.014 danskere mellem 15 og 90 år

Danskernes syn på frivillighed

  • 87 procent ser idrætsforeninger som vigtigt for lokalsamfundet
  • 86 procent har et positivt syn på frivillighed
  • Potentielt frivillige motiveres af at hjælpe andre, indgå i et socialt fællesskab og bruge personlige kompetencer
  • De største barrierer er manglende tid, manglende kompetencer og manglende kendskab til muligheder

Foreningernes holdning

  • 44 pct. af foreningsformændene svarer, at de har meget store/store udfordringer med rekruttering af frivillige til bestyrelse og udvalg og 36 pct. har meget store/store udfordringer med rekruttering af trænere og instruktører
  • 27 pct. af foreningsformændene forventer ikke at have tilstrækkelig med frivillige og overskud i hverdagen til at kunne udvikle foreningen

Læs rapport om frivillighed -2023

Læs rapport om frivillighed 2022