Løberens udviklingsmodel

Metoden

For hvert udviklingstrin vil vi beskrive de overordnede rammer samt disciplinspecifikke forhold, som er vigtige for at vi kan udvikle skisporten sammen. Der vil være forskel på detaljeringsgraden i de forskellige dele, afhængig af hvor der er størst behov for at beskrive rammerne. Dette arbejde er udført i to trin:

Et politisk/fagligt grundarbejde fra DSkiF samt et supplerende arbejde sammen med de klubber, der havde interesse i at deltage.

Grundlæggende for alle udviklingstrin er målsætningen om flere, bedre, gladere.

Aktiv/konkurrere livet ud

–ski er en primær sport som man vil blive ved med at dyrke

Dette er en voksende målgruppe, som skiforbundet i samarbejde med klubberne skal videreudvikle koncepter til at få ind i klubberne og fastholde dem med tilbud om træning, udviklingsprogrammer, relevante konkurrencer –nationalt og internationalt.

Skiforbundet skal udvikle koncepter sådan at aktive i alle aldre og aktivitetsniveau kan få tilbud gennem organiseret skiløb i klubben.

Her handler det både om fastholdelse af løbere og her er DDS relevant iftbåde teknikkurser og instruktøruddannelserne, såvel som Vasaløbet, for rekruttering af nye medlemmer.

Skiklubberne skal have tilbud til både den som bare vil være aktiv på ski og den som vil konkurrere livet ud.

Hvordan fastholder man medlemmer på det her niveau?