Forskellige puljer der kan søges nu

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: For Skiklubberne

DIF og DGI’s Foreningspulje
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og projekter i de danske idrætsforeninger. Læs retningslinjerne for puljen her
Læs mere m puljen her under menupunktet DIF og DGI’s Foreningspulje

Puljen åbner for ansøgninger den 8. marts 2021

DIF Always like a girl Camp – Send klubbens piger på en fantastisk sportslejr.
En DIF og Always Sports Camp har til formål at motivere endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten. Ansøg om midler til at afholde en DIF og Always Sports Camp og motivér piger mellem 12 og 15 år til at være aktive i foreningsidrætten.

Puljen er åben for ansøgninger fra 1.3. 2021 til 1.5. 2021. Læs mere her

Friluftsrådet –  til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv
Vil din friluftsforening gerne købe kajakker, telte, fiskegrej eller klatreudstyr, eller ønsker I jer penge til at afholde arrangementer for kommende fuglekiggere, jægere eller spejdere?

Nu har I muligheden, for friluftslivets Lokalforeningspulje har igen åbnet for ansøgninger om tilskud til friluftsliv. Puljen er på 2.425.000 kr., og alle foreninger tilknyttet en af de 85 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet, kan søge.

Læs mere her

Ansøgningsfrist 17. maj 2021

DIF OG DGI’S CORONA-HJÆLPEPULJE
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning af aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen.Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere her under menupunktet DIF OG DGI’S CORONA-HJÆLPEPULJE

Puljen er åben fra 1. marts kl. 12 til 26. marts kl. 12 for ansøgning fra idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Puljen vil kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2021.

Kim Bremer kbe@dskif.dk har stor erfaring med fondssøgning og tilbyder at gennemlæse jeres ansøgning inden I sender den af sted