Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling onsdag den 29. september kl. 19.30

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bilag 1 AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2020-2021 ver 1

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Bilag 2 Årsrapport 2020 AKD-underskrevet

Bilag 3 Revisionsprotokollat 2020 AKD-underskrevet

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år
Bilag 4 AKD budget og kontingent 2021-22 til godkendelse på generalforsamlingen 290921

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 17. september

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
6a. valg af formand:
Formand Michael Hanghøj (SH) er ikke på valg i 2021
6b. valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole Mathiassen (AaS) er på valg
Kim Skov Jensen (SH) er på valg
6c. valg af suppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant

8. Eventuelt