1 in København
Meld dig ind i en skiklub og bliv bedre til at stå på ski og snowboard

I en idrætsforening kan man stort set ikke undgå at ”behandle” personoplysninger, idet enhver indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse mv. af personlige oplysninger er omfattet af loven. Og det gælder, både når de personlige oplysninger vedrører foreningens egne medlemmer, og når de vedrører andre personer.

Idrættens organisationer har sammen udarbejdet en kort pjece vedrørende de bestemmelser i persondataloven, der har størst interesse for medlemsforeningerne.
Hvem gælder persondataloven for loven for og hvilke oplysninger må foreninger gemme og registrere? De spørgsmål og mange flere giver denne lille pjece svar på.

  • Også idrætsforeninger er omfattet af reglerne for hvordan man skal håndtere persondata.DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj 2018.

    Hent pjecen Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger.

    OBS! Der er en opdatering af vejledningen på vej. Fortegnelsen skal også beskrive behandlingen af de almindelige medlemsoplysning, har Datatilsynet besluttet. Ny udgave af vejledningen og af bilaget om fortegnelser bliver uploadet snarest.

Foreningsvejledningen (pdf)

Bilag 1 – Privatlivspolitik for idrtsforeninger (Word-fil)

Bilag 2 – Skabelon til brug for opfyldelse af fortegnelsespligten (Word-fil)