13 in København
Meld dig ind i en skiklub og bliv bedre til at stå på ski og snowboard

Bestyrelsen

Forbundets bestyrelse

Skiklubberne har hver især deres eget identitet, men bruger Danmarks Skiforbund til løsning af en række fælles opgaver.

Danmarks Skiforbunds bestyrelse består af 7 personer valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen styrer Danmarks Skiforbund både i relation til udvikling og drift. Bestyrelsen støttes i det daglige arbejde af et sekretariat, som hører til i Danmarks Idrætsforbunds kontorhus – Idrættens Hus.

Sekretariatet har følgende adresse:

Danmarks Skiforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Fax 43 26 23 33
CVR nr. 0047166918
e-mail: skiforbund@skiforbund.dk

Bestyrelsen:

Anna Harboe Falkenberg
Formand/President
ah@skiforbund.dk

Tlf.: 23 71 90 09
Skiklubben Hareskov

 


Kristian Ussing Andrsen
Næstformand/Vice President
ku@skiforbund.dk

Tlf.: +45 26 85 30 25
Skiklubben Playground Snow


Morten Boldsen
Kasserer
mb@skiforbund.dk

Tlf.: +45 40 83 62 88
Skiklubben Hareskov

 


Kuno Brodersen
Bestyrelsesmedlem
kbr@skiforbund.dk

Tlf.: +45 40 10 59 03
Skiklubben Hareskov

 


Asger Fischer Mølgaard
Konstitueret bestyrelsesmedlem/tidligere suppleant for bestyrelsen
medlem af Holte Skiklub
afm@skiforbund.dk

 


Jesper Lund Madsen
Bestyrelsesmedlem
jlm@skiforbund.dk

Tlf.: +45 22 89 85 25
Aarhus Skiklub


Jes Knudsen
Bestyrelsesmedlem
jku@skiforbund.dk

Tlf.: +45 30 69 25 36
Holte Skiklub


Michael Rahbek Schmidt
Bestyrelsesmedlem
mrs@skiforbund.dk

Tlf.: +45 60 92 93 50
Aarhus Skiklub


Suppleanter for bestyrelsen
Vakant efter Asger Fischer Mølgaard indtræden i bestyrelsen efter Jesper Lund Madsen udtræden af bestyrelsen af den 12. september 2017


Annemarie Hartvig Jensen medlem af Skiklubben Hareskov ahj@skiforbund.dk


Mail til hele bestyrelsen: best@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund valgte interne revisorer:
Intern revisor valgt af repræsentantskabet: Claus Carlsen, medlem af Københavns Skiklub.
Intern revisor suppleant valg af repræsentantskabet: Signe Berthelsen, medlem af Fjordens Skiklub.


Medlemmer af ordensudvalget
Formand for ordensudvalget: Karsten Dyhrberg medlem af Københavns skiklub.
Medlem af ordensudvalget: Henrik Fritzen: medlem af Københavns Skiklub.
Medlem af ordensudvalget: Erland Pedersen medlem af Holte Skiklub.
Suppleant for ordensudvalget Bente Nielsen medlem af Hobro Skiklub.

Hent grundlaget for bestyrelsens arbejde her (grundlag for god ledelse 2015)…

Ansvarsområder:
Formand: Anna Harboe Falkenberg

DSkiF bestyrelse (afstemning, dialog etc.)
DSkiF medarbejder kontakt
DIF kontakt (politisk niveau)
Internationalt arbejde (politiske niveau, deltagelse)
Overordnede nationale organisationer (f.eks. TD, SEDK, ministerier etc.)
Næstformand: Kristian Ussing

Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder
Kommunikation (Hjemmeside, Nyhedsbrev, Facebook, instagram)
DSkiF vision

Kasserer: Morten Boldsen
Økonomi
DIF i forhold til økonomi
Fundraising
Kommercielle samarbejdspartnere/sponsorer
Sikkerhed (Good Governance vedr. økonomi)

Bestyrelsesmedlem operationel ansvarlig: Jesper Lund Madsen
Projektopfølgning
Strategiproces / fastholdelse af strategi (de fem spor)
Bestyrelsesmøder (Planlægning & indkaldelse)
Bestyrelsesmedlem: Annemarie-Anna

Rekrutteringssporet
Bestyrelsesmedlem Bredde & klubber: Michael Rahbek Schmidt
Breddeidrætssporet
Klubkontakt og klubnetværk
Kommunesamarbejder

Bestyrelsesmedlem konkurrence & Elite: Jesper Lund Madsen
Konkurrence- & elitesport
DM arrangementer
Team Danmark
Kraftcentre (alle)
Elitepolitiker
Uddannelse træner & instruktører

Suppleant: Asger F. Mølgaard
Facilitetssporet
Friluftsrådet
Facilitetssporet
Suppleant for det internationale spor
DIF i forhold til faciliteter
Internationale spor

Koordinering af internationale repræsentation
Bestyrelsesrepræsentation i de enkelte kraftcentre:
Alpin Kraftcenter Danmark: Kuno Brodersen
Freestyle Kraftcenter Danmark: Annemarie Hartvig Jensen
Nordisk Kraftcenter Danmark: Jes Knudsen
Den Danske Skiskole (bestyrelsesmedlem): Anna Harboe Falkenberg