11 in København
Meld dig ind i en skiklub og bliv bedre til at stå på ski og snowboard

Danmarks Skiforbunds Repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 27. maj kl. 13.00, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Indkaldelse og dagsorden vil blive sendt ud til klubberne.

Detaljerede spørgsmål:
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk). Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante dagsordenspunkter.

Læs mere her